Webinár

V aktuálnej situácii sú majitelia a štatutári firiem nútení prijímať množstvo krízových rozhodnutí, spoločným účelom ktorých je minimalizovať náklady a ochrániť majetok firmy aj majiteľov v maximálnej možnej miere. Pred prijatím takýchto rozhodnutí by štatutári aj majitelia firiem mali poznať všetky podstatné daňové a právne riziká, ktoré pre nich z prijatia takýchto rozhodnutí vyplývajú. V situácii zhoršujúcej sa likvidity a hroziacej platobnej neschopnosti sú majitelia a štatutári firiem povinní dôsledne poznať všetky možnosti a obmedzenia pri výplate dividend, presune nadbytočnej likvidity z firmy alebo prednostnom uhrádzaní záväzkov niektorých veriteľov. Cieľom webinára je tiež poukázať na legálne a daňovo efektívne možnosti presunu „zdravých“ častí firmy na novozaloženú firmu a umožniť tak podnikateľom ich ochranu a oddelenie od krízou zasiahnutej časti ich podnikania.

Ako právno-daňová advokátska kancelária (www.highgate.sk) a daňovo-účtovná spoločnosť (www.carpathianag.sk) zahrňujeme právne, daňové, účtovné aspekty ale aj praktické aspekty do jedného poradenstva. A presne to dnes potrebuje podnikateľ. Priamočiareho, praktického, komplexného a flexibilného poradcu. A najlepšie je, ak ten poradca je zároveň aj podnikateľ s podobnými problémami.

Témy webinára budú:

 • Aké sú možnosti a obmedzenia pri výplate dividend a prebytočnej likvidity vo firme v súčasnej situácii?
 • Ako je možné právne a daňovo efektívne oddeliť a presunúť časť firmy nezasiahnutú krízou na novú spoločnosť?
 • Aké sú hlavné riziká vyplývajúce pre štatutárov z krátenia úväzkov alebo prepúšťania zamestnancov?
 • Aká je zodpovednosť majiteľov za úpadok ich spoločnosti?
 • Aké sú povinnosti štatutárov pri hroziacom úpadku v spoločnosti?
 • Aké sú riziká prednostného vyplácania niektorých veriteľov?

Harmonogram

 • 10:00 – 11:00

  • Aké sú možnosti a obmedzenia pri výplate dividend a prebytočnej likvidity vo firme v súčasnej situácii?
  • Ako sú právne a daňové možnosti pre efektívne oddelenie a presunutie časti firmy nezasiahnutú krízou na novú spoločnosť?

  Peter Varga, Tomáš Demo
 • Prestávka

  11:00 – 11:15

  Prestávka

 • 11:15 – 12:15

  • Aká je zodpovednosť majiteľov za úpadok ich spoločnosti?
  • Aké sú povinnosti štatutárov pri hroziacom úpadku v spoločnosti?
  • Aké sú hlavné daňové a právne riziká vyplývajúce pre štatutárov z krátenia úväzkov alebo prepúšťania zamestnancov?
  • Aké sú riziká prednostného vyplácania niektorých veriteľov?

  Peter Varga, Tomáš Demo

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách.

Tomáš Demo

Tomáš Demo

Tomáš pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa zameriava na startup-právo, právo obchodných spoločností (vrátane práva zodpovednosti štatutárnych orgánov), pracovné právo a zmluvné právo (vrátane úpravy zmluvných vzťahov so živnostníkmi).

Registrácia

Cena webinára: 0 €

* označené polia sú povinné