#zachranfirmu

Koronavírus nás zahnal
do najvzdialenejšieho rohu.
Ako v ňom finančne prežiť?

OPTIMALIZÁCIA DANÍ ZA ROK 2019 A PREDDAVKOV NA ROK 2020?

OPTIMALIZÁCIA DANÍ ZA ROK 2019
A PREDDAVKOV NA ROK 2020?

 • MOŽNOSTI VYUŽITIA OPRAVNÝCH POLOŽIEK,
  DAŇOVÝCH STRÁT, ODPISOV A INÝCH ŠTANDARDNÝCH
  NÁSTROJOV
 • MANAŽMENT POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA SUPERODPOČTU
 • VYUŽÍVANIE SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ PRE DAŇOVÚ
  OPTIMALIZÁCIU
 • FORMALIZÁCIA EXISTUJÚCICH VZŤAHOV S DÔRAZOM
  NA ZNÍŽENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI PRE ROK 2019
 • INÉ
ÚSPORNÉ OPATRENIA PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV FIRIEM

ÚSPORNÉ OPATRENIA PRE MAJITEĽOV
A ŠTATUTÁROV FIRIEM

 • AKO A PREČO SI LEGÁLNE VYPLATIŤ DIVIDENDY
  A PREBYTOČNÚ LIKVIDITU Z FIRMY
 • AKO PRENIESŤ ZDRAVÉ ČASTI PODNIKANIA DO
  NOVEJ SPOLOČNOSTI A OCHRÁNIŤ ICH TAK OD
  OHROZENÝCH ČASTÍ
 • AKÉ SÚ POVINNOSTI A RIZIKÁ ŠTATUTÁROV A
  VLASTNÍKOV V KRÍZOVOM REŽIME PODNIKANIA
ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ZAMESTNANCOV A DODÁVATEĽOV

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA
ZAMESTNANCOV A DODÁVATEĽOV

 • AKÉ SÚ DAŇOVO A ODVODOVO VÝHODNEJŠIE
  SPÔSOBY ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV
 • AKO PRÁVNE, DAŇOVO A ODVODOVO
  EFEKTÍVNEJŠIE NASTAVIŤ VZŤAHY S KONTRAKTORMI
 • AKO VYUŽIŤ DOSTUPNÉ DÁVKY ZO SOCIÁLNEJ
  POISŤOVNE
 • AKÉ OPATRENIA A FINANČNÚ VÝPOMOC PONÚKA
  ŠTÁT PODNIKATEĽOM UŽ DNES

O nás

 • JUDr. Ing. Peter Varga

  JUDr. Ing. Peter Varga

  Peter pracoval 5 rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárie ⼤成 Dentons, kde sa venoval najmä daňovému právu. V súčasnosti sa ako partner Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting venuje predovšetkým nastavovaniu finančných a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov, čo zahŕňa najmä dotváranie daňovo-odvodovo efektívnych štruktúr, poradenstvo pri transakciách, či ochrane majetku.

  Mgr. Tomáš Demo

  Mgr. Tomáš Demo

  Tomáš pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa zameriava na startup-právo, právo obchodných spoločností (vrátane práva zodpovednosti štatutárnych orgánov), pracovné právo a zmluvné právo (vrátane úpravy zmluvných vzťahov so živnostníkmi).

Kontakt

Highgate
Highgate
Law & Tax, s.r.o.

Grösslingová 5
811 09 Bratislava

+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk
CARPATHIAN
CARPATHIAN
Tax & Accounting, s. r. o.

Grösslingová 5
811 09 Bratislava

+421 918 953 897
info@carpathianag.sk
www.carpathianag.sk