Webinár

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude viacero daňovníkov platiť dane za rok 2019 až v období medzi aprílom a júnom 2020. Predpokladáme, že pre množstvo z nich môžu byť nasledujúce mesiace kritické nielen z hľadiska nízkej likvidity. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť šance firmy na prežitie je minimalizovať jej daňové zaťaženie za rok 2019, ako aj daňové preddavky na rok 2020.

Nie každá daňová optimalizácia je však legálna. Niektoré spôsoby a techniky môžu skončiť dodanením a pokutou. Iné spôsoby daňových optimalizácií sú nelegálne dokonca v takej miere, že štát daňovníka alebo jeho štatutára sankcionuje až v trestnoprávnej rovine (napr.: uložením trestu odňatia slobody). Kde sú hranice? Pokiaľ je možné daňovo optimalizovať legálne, prípadne bez hrozby spáchania trestného činu? Ak vás komplexnosť tejto témy zaujíma viac, odporúčame článok Petra Vargu ku kauze, či Andrej Kiska spáchal daňový trestný čin (článok tu).

Umenie daňovej optimalizácie nie je teda len niečo vymyslieť, ale vedieť si to aj obhájiť. A práve tejto téme sa venujeme absolútne komplexne asi ako jediní poradcovia na Slovensku. Výpočet našich konferencií, článkov, či mediálnych výstupov k daňovej optimalizácii a pridružných tém nájdete na našich stránkach. Ako právno-daňová advokátska kancelária (www.highgate.sk) a daňovo-účtovná spoločnosť (www.carpathianag.sk) zahrňujeme právne, daňové, účtovné aspekty ale aj praktické aspekty do jedného poradenstva. A presne to dnes potrebuje podnikateľ. Priamočiareho, praktického, komplexného a flexibilného poradcu. A najlepšie je, ak ten poradca je zároveň aj podnikateľ s podobnými problémami. U nás je takým Peter Varga a jeho tím.

Okrem všeobecne aplikovateľných spôsobov daňovej optimalizácie sa na webinári budeme špeciálne venovať superodpočtu, čo je relatívna novinka v našom právnom poriadku. Tento inštitút sa dotýka iba takých firiem, ktoré sa stretávajú s výskumom a vývojom. Viete ho uplatniť aj v roku 2020 na rok 2019 a niekoľkonásobne si znížiť svoje daňové zaťaženie. Táto téma si však vyžaduje okrem právno-daňovo-účtovného uchopenia, ktoré zastrešujeme, aj technické posúdenie, či sa v danom prípade naozaj jedná o výskum a/alebo vývoj. Aj preto sa na webinári zúčastnia odborníci z českej spoločnosti RESEA s.r.o., ktorí problematiku zastrešujú z technického hľadiska. Téme sa venujú viac ako 10 rokov (v Čechách superodpočet existuje 13 rokov) a na československom trhu patria k absolútnej poradenskej špičke.

Harmonogram

 • 9:30 – 11:00

  Aj v roku 2020 viete optimalizovať dane za rok 2019. Ako?

  • Využívanie štandardných nástrojov ako sú opravné položky, daňové straty, odpisy, atď.
  • Vzťahy s fyzickými osobami
  • Formalizácia existujúcich vzťahov v roku 2020 a ich možný dopad na dane v roku 2019
  • Vlastná aplikácia alebo softvér – ako vie znížiť dane až o polovicu
  • Výskum a vývoj – superodpočet
  • Príkazné a iné obdobné zmluvy
  • Autorské práva
  • Čo si môžem dať do daňových výdavkov?
  • Manažment pohľadávok a záväzkov
  • Cestovné náhrady

  Peter Varga
 • Prestávka

  11:00 – 11:15

  Prestávka

 • 11:15 – 12:15

  Superodpočet z právneho, daňového a účtovného hľadiska

  • Čo je to superodpočet a ako mi môže znížiť daňovú povinnosť?
  • Ktoré náklady si môžem uplatniť?
  • Aké sú s tým spojené administratívne povinnosti?
  • Ako evidovať superodpočet v účtovníctve?
  • Čo ak daňový úrad nebude so mnou súhlasiť?
  • Skúsenosti z praxe

  Peter Varga, Michal Linhart
 • Prestávka

  12:15 – 12:30

  Prestávka

 • 12:30 – 13:30

  Čo je to výskum a vývoj, ako sa preukazuje a čím sa liší od inovácií?

  • Čo je to výskum alebo vývoj?
  • Ako viem, že robím výskum a vývoj a nie inovácie?
  • Ako má vyzerať projekt výskumu a vývoja?
  • Čím doložím realizáciu výskumu a vývoja?
  • Aká bude reakcia daňového úradu?

  Jakub Tománek, Michal Linhart

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách.

Michal Linhart

Michal Linhart

Michal je daňový poradca v Českej republike od roku 1998. Téme superodpočtu sa venuje intenzívne od roku 2007. Michal má veľmi bohaté skúsenosti nielen s daňovo-účtovnými aspektami pri vytváraní projektu superodpočtu, ale predovšetkým z daňových kontrol v Českej republike. Práve prax českých daňových úradov je inšpiráciou pre slovenskú finančnú správu. Michal je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.

Jakub Tománek

Jakub Tománek

Jakub je technický špecialista, ktorý sa intenzívne venuje téme superodpočtu po technickej stránke od roku 2007. Za ten čas sa mal možnosť venovať veľkému množstvu projektov, ktoré, okrem iného, posudzoval aj s ohľadom na to, či spĺňajú definičné znaky výskumu a vývoja. Jakub má za sebou aj viacero daňových kontrol, kde práve obhájiteľnosť superodpočtu ako takého do veľkej miery závisí od technickej obhájiteľnosti toho, či sa v danom prípadne jednalo o výskum a vývoj a v akej miere. Jakub je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.

Registrácia

Cena webinára: 0 €

* označené polia sú povinné